Avlingene som regnet bort

I løpet av 11 lange døgn november 2011 falt det mer nedbør over kaffegården Bourbon Jungle enn det vanligvis gjør på et helt år. Selv ikke familien Salazar kunne forutse de begredelige avlingene som skulle følge i kjølvannet av regnfallet. Vi har snakket med far og datter, Mariano og Nena Salazar, om utfordringene som følger økologisk kaffedyrking hjemme i El Salvador

Først et kort tilbakeblikk. For ti år siden kjøpte vi vårt første parti fra kaffegården El Condor i El Salvador. Det var under et besøk på gården at ordene «it’s like walking in a Bourbon Jungle» ble uttalt av en Solberg & Hansen-representant overveldet av de frodige Bourbon-trærne på gården. Siden den gang har Bourboun Jungle rukket å bli blant våre mest populære kaffer, og et prakteksempel på hvordan nære og langsiktige relasjoner med kaffegårder kan bære frukter for alle involvert. I 2014 var hele avlingen til Mariano og Nena Salazar på knappe to sekker, som tilsvarer litt over 100 kilo kaffe. Det sier seg selv at dette er krise for en gård vi vanligvis handler mer enn 200 sekker (over 10 tonn) kaffe av.

Ribbet for blader

Hvordan kan avlingene på en veldrevet kaffegård minke så dramatisk på noen få år?

Regntiden her i El Salvador strekker seg hvert år fra mai til oktober. I november 2011 kom det imidlertid et uventet regnfall som skulle vare 11 dager i strekk. I løpet av denne korte perioden regnet det faktisk mer enn det vanligvis gjør i løpet av et helt år – og dette var etter den forventede regntiden. Nedbørsmengden gav plantesykdommen «leaf rust» gode vekstvilkår, som igjen ribbet kaffetrærne for blader. Dette svekket selvfølgelig trærne som, kombinert med all den overflødige fuktigheten, gjorde det enkelt for sopp og bakterier å angripe røttene.

Kunne dette vært unngått dersom dere ikke dyrket økologisk?

Økologisk jordbruk krever mer arbeid og oppfølging i møte med plantesykdommer, sopp og bakterier. Vi bruker verken kunstgjødsel eller kjemiske sprøytemidler mot ugress, sopp og bakterier. Dette gjør at vi må angripe ugress manuelt, og for å bekjempe sopp kan vi kun bruke kobber, sulfat og kalk. Problemet med disse produktene er at de kun virker ved påføring, noe som betyr at de må anvendes regelmessig.

Hva gjør dere for å takle disse utfordringene?

For å bekjempe sopp må vi jobbe metodisk for å avdekke hvor trærne er blitt kraftigst angrepet. Derfor har vi delt Borboun Jungle i adskilte områder med tilhørende partier. På den måten kan vi undersøke utviklingen av «leaf rust» og andre sykdommer i faste tidsintervaller, samt eksperimentere med ulik bruk av kobber, sulfat og kalk på de adskilte områdene. Dette kan gi oss indikasjon på hvilke virkemidler som er mest effektive, og på hvilket tidspunkt de fungerer best. Vi har også jobbet målrettet med å plante skyggetrær, samt beskåret områder av gården der det var for mye skygge. For å skape naturlige ventilasjonskanaler mellom trærne har vi også beskåret grener på kaffetrær som invaderer de som står ved siden av. Den tøffeste kampen har likevel vært å overbevise banken om fortsatt finansiering. Ifølge dem er det tilnærmet umulig å drive en økologisk kaffegård med fortjeneste. Tre år etter regnfallet har vi endelig fått kontroll på plantesykdommene, og allerede i 2015 forventer vi tilnærmet normale produksjonsnivåer.

"På den måten kan vi undersøke utviklingen av "leaf rust" og andre sykdommer i faste tidsintervaller, samt eksperimentere med ulik bruk av kobber, sulfat og kalk på de adskilte områdene."

Nena Salazar

Biologisk mangfold

 

 

Alle fallgruvene tatt i betraktning; hvorfor velger dere å dyrke økologisk?

Først og fremst fordi vi mener det er vårt ansvar som jordeier å ha respekt for omgivelsene våre. I dette ligger det et ansvar om å bevare, samt bidra til et sunt og bærekraftig miljø. Et som stimulerer det biologiske mangfoldet, og som bidrar til at plante- og dyreliv kan eksistere i harmoni med oss mennesker. Derfor er det uaktuelt for oss å påføre jorda kjemikalier som skader planter og dyr. Fordi vi ikke bruker ugressmidler beholder jordoverflaten sitt naturlige, beskyttende lag, noe som reduserer omfanget av erosjonsskader. Trærne vi har plantet for å gi skygge for kaffeplantene er blitt bosted for en lang rekke insekts- og fuglearter, samt pattedyr, reptiler og sopp som er gunstig for miljøet. Vi observerer at omfanget av dyr som lever i området øker – inkludert hjort, ekorn, vaskebjørn og en lang rekke fuglearter.

Hva er deres tanker om kaffedyrking fremtiden – for deres egen del, i El Salvador og i produsentland generelt?

Her mener vi det er viktig å skille mellom kaffedyrking og økologisk kaffedyrking. Når det gjelder våre gårder håper vi i det lengste at det vil være mulig å dyrke 100% økologisk. I El Salvador legges det imidlertid stadig mindre til rette for økologisk kaffedyrking, og vi kan forestille oss at tendensen er den samme også i andre produsentland. Vår antagelse er at bruk av økologiske metoder har stagnert, om ikke allerede begynt å minke. Her i El Salvador er hverdagen preget usikkerhet, både knyttet til politiske spørsmål og kriminalitet. Vi sliter med voldelige gjenger, kalt «maras», som til tider gjør det livsfarlig å besøke våre egne gårder. Når det gjelder kaffedyrking generelt er fremtidsutsiktene mer positive. Hvert år øker kaffeforbruket på verdensbasis med rundt 2 %, noe som gjør at vi kan forvente fornuftige priser for produktet vårt. Gledelig er det også at vi har lyktes med å snu situasjonen på Borboun Jungle, med en stor andel sunne kaffetrær som vil produsere en solid avling neste år.

Fremtiden er grønn

Med bakgrunn i vårt lange samarbeid, og Salazars dedikerte forhold til kaffekvalitet og bærekraft, ønsket vi å bidra på en måte som kunne hjelpe familien til videre drift. Derfor valgte vi å kjøpe kaffe fra deres andre gård, La Lima, til samme pris som tidligere år. Dette har vært med på å gi familien tid og ressurser til å iverksette tiltakene de beskriver i intervjuet over. Etter tre år med hardt arbeid er kaffegården endelig blitt frodig og grønn, og familien forteller om lovende utsikter for fremtidige avlinger. Dette illustrerer hvordan nære relasjoner med kaffegårder, samt evnen til å ta menneskelige hensyn i kaffehandel, kan være bærekraftig og gagne alle ledd i verdikjeden på lang sikt. Forhåpentligvis står dette årets Bourbon Jungle La Lima igjen som et symbol på langsiktighet og bærekraft når vi markerer 20 års samarbeid i 2024.