Dypt inne i den indiske fjellkjeden Eastern Ghats i regionen Andra Pradesh finner vi den billedskjønne dalen Araku Valley. Her er naturen frodig og utemmet, fossefallene livlige og fjellsidene fyldige og grønne. Dette er hjemstedet til nesten tjue stammefolk med røtter til Indias urbefolkning, adivasiene. De naturlig dyrkede åkrene i Araku Valley ser ut som lappetepper av lyse jordfarger og grønne nyanser, og de glir perfekt inn i den uberørte naturen som omgir dem. I dag gir kaffegårder og annet jordbruk et trygt levebrød for mange av stammefolkene i Araku Valley. Slik har det ikke alltid vært.

Drevet vekk etter koloniseringen

Det er ikke mange år siden innbyggerne i denne dalen delte skjebne med flere titalls millioner adivasier i India. En skjebne som kan spores tilbake til koloniseringen av landet i det 19. århundret - da naturen som hadde vært deres hjemsted, matkammer og medisinskap ble revet vekk fra dem. Forårsaket av rovdrift på den samme skogen og jordsmonnet som de selv hadde levd i harmoni med i flerfoldige generasjoner. Uten formell eiendomsrett på egen jord ble mange drevet til slumområder i byene. De som ble igjen havnet i et slags vakuum. Fratatt sitt naturlige levebrød, men uten de mulighetene og hjelpemidlene som hører det moderne samfunnet til.

""En skjebne som kan spores tilbake til koloniseringen av landet i det 19. århundret - da naturen som hadde vært deres hjemsted, matkammer og medisinskap ble revet vekk fra dem.""

Vendepunkt

Året 2002 markerer et viktig vendepunkt i historien til Araku Valley, og i sentrum for snuoperasjonen sto en av naturens mest smakfulle ressurser. I regi av Naandi Foundation, den største veldedige organisasjonen i India, ble tusen mål land fordelt mellom adevasier i Andhra Pradesh. Målet var å gi stammesamfunnene levebrødet sitt tilbake ved å legge til rette for en bærekraftig, økologisk produksjon av kaffe. Med Naandis hjelp har adivasiene i Araku Valley også fått på plass tilbud som dekker helt grunnleggende behov. I regionen Andra Pradesh er det blant annet bygget fire hundre nye skoler. Det betyr at skolegang ikke lenger er forbeholdt sønnene i familien.

""Mer enn seksti tusen adevasier jobber nå med økologisk kaffeproduksjon og mange har tidoblet inntekten sin. Kaffen de dyrker har blitt en etterspurt råvare og er nå samlet under merkenavnet Araku Originals." "

Det blir ennå bygget lag på lag i Araku Valley og områdene rundt. Mange av bøndene kan likevel høste fruktene av det harde arbeid-et de har lagt ned. Mer enn seksti tusen adevasier jobber nå med økologisk kaffeproduksjon og mange har tidoblet inntekten sin. Kaffen de dyrker har blitt en etterspurt råvare og er nå samlet under merkenavnet Araku Originals. Dette har lagt til rette for videre utvikling, og nye prosjekter er igangsatt. I 2010 begynte arbeidet med å gjenoppbygge skogen og utvide inntekstgrunnlaget til bøndene. Til nå har tre millioner nye trær blitt plantet, og frukt er blitt en del av porteføljen til mange av bøndene.

""Mer enn seksti tusen adevasier jobber nå med økologisk kaffeproduksjon og mange har tidoblet inntekten sin. Kaffen de dyrker har blitt en etterspurt råvare og er nå samlet under merkenavnet Araku Originals.""

 

Med mer enn førti millioner adivasier som ennå lever under fattigdomsgrensen, fremstår Araku Valley først og fremst som et prosjekt til etterfølgelse og inspirasjon. Menneskene her har ikke bare fått levebrødet sitt tilbake, men en plattform for utvikling og muligheten til å skape sin egen fremtid. Stammer som har kjempet for frihet i nesten to hundre år opplever plutselig selvstendighet, høyere levestandard og økt livskvalitet.