Ved siden av sitt sjenerøse bidrag til naturen og omgivelsene, representerer Fazenda Camocim  essensen av det vi jobber for: Langsiktige samarbeid med dedikerte kaffeprodusenter som vi vet ivaretar rettighetene til arbeiderne på gården, så vel som kvaliteten på produktet de tilbyr.

Ti  millioner gode grunner

Fazenda Camocim ligger vakkert til i det grønnkledte fjellterrenget som pynter nasjonalparken Pedra Azul nær østkysten av Brasil. Kaffegårdens grunnlegger, Sr. Olivar Fontenelle de Araújo, begynte allerede på 60-tallet sitt arbeid med å bevare jorden, skogen og vegetasjonen som han hadde vokst opp med, og som var blitt hans levebrød. Araújo rakk å plante mer enn ti millioner trær i løpet av sin levetid. Mer enn 50 år senere har barnebarnet, Henrique Sloper Araujo, ført arven videre.

"Arbeidet vi gjør på gården har alltid vært basert på ideen om bærekraft og bevaring av miljøet. Jeg lærte dette av min bestefar. Han plantet trolig ut over 10 millioner trær og var en pioner på området her i Brasil"

Henrique Sloper Araujo

Eldgammel vitenskap

I dag fremstår gården som et prakteksempel på jordbruk i harmoni med sine omgivelser. Fokuset på bærekraft og biologisk mangfold - et rikt plante- og dyreliv - har gjort innføringen av økologiske og biodynamiske metoder til en selvfølgelig praksis på gården.

- Biodynamikk handler om å koble landbruk til sykluser i naturen. Vi er veldig styrt av den biodynamisk kalender - månefasene, stjerner og stjernetegn. Denne ideen er ikke ny, vitenskapen har vært praktisert av mennesker i tusenvis av år. Ta Stonehenge, eller de gamle egypterne, eller inkaene på Machu Picchu - alle disse samfunnene ble regulert av jevndøgn og solvervene. De levde etter sykluser av planetene og månen, og var svært vellykket i form av landbruket lenge før mennesket hadde tilgang til noen form for teknologi.

"Denne ideen er ikke ny, vitenskapen har vært praktisert av mennesker i tusenvis av år."

Biodynamikk i enkle trekk

Mens økologisk jordbruk er blitt et begrep stadig flere kjenner betydningen av, er biodynamikk ennå upløyd mark for de fleste av oss. For Henrique var det en naturlig videreføring av de økologiske metodene han innførte allerede på slutten av 90-tallet. Enkelt forklart handler det om å koble jordbruket til sykluser i naturen for å oppnå høyest mulig kvalitet på jordsmonn og avling. For å få til dette er man avhengig av å bevare og forbedre det biologiske mangfoldet på gården. Derfor er det plantet ut alt fra frukttrær, til planter og urter. Formålet er å skape et unikt, selvdrevet økosystem som kommer kaffetrær, så vel som annet plante- og dyreliv til gode. Både biodynamiske og økologiske sertifiseringer kommer med strenge regler – fra avlingsrotasjon og bruk av husdyrgjødsel, til forbud mot kjemikalier og kunstgjødsel. For Henrique og de andre arbeiderne på gården sees ikke dette på som krav, snarere en selvfølgelig del av samspillet med sine omgivelser.