Personvernerklæring for Solberg & Hansen

Behandlingsansvarlig

Daglig leder (Bengt Ove Bitnes Hagen) er Solberg & Hansen sin behandlingsansvarlige for selskapets behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres

Følgende opplysninger lagrer vi om våre kunder:

 1. Kundeopplysninger
  Navn, leveringsadresse, telefonnummer og e-postadresse.
  Registrering av disse opplysningene er en forutsetning for at kjøpet kan gjennomføres.
 2. Kjøpshistorikk
 3. Nettstatistikk, webanalyse og informasjonskapsler
  Når du besøker nettsidene til Solberg & Hansen, kan IP-adressen din bli registrert. Opplysningene blir behandlet i avidentifisert form, slik at de ikke kan knyttes til enkeltpersoner. Formålet med denne innsamlingen er å utarbeide statistikk som vi bruker til å utvikle og forbedre informasjonen på sidene. Statistikken blir brukt til å få kunnskap om tallet på personer som besøker de ulike sidene, hvor lenge besøket varer, hvilket nettsted bruker kommer fra, og hvilken nettleser som blir brukt. Se mer om bruk av informasjonskapsler i erklæringen om bruk av cookies.
 4. Påmeldinger
  Ved påmeldinger til eventuelle arrangementer blir bare navn og kontaktinformasjon til den som melder seg på lagret, og formålet med behandlingen er å administrere påmelding og deltaking. Opplysningene blir slettet etter at arrangementet er avsluttet.
 5. Spørreundersøkelser/datainnsamling
  Solberg & Hansen gjennomfører tidvis spørreundersøkelser og annen datainnsamling fra våre kunder. Deltakelse i slike undersøkelser er frivillig og baserer seg på samtykke fra den/de personene som deltar. For å kunne sende ut elektroniske forespørsler til rett mottaker må vi lagre navn og e-postadresse. Disse opplysningene blir slettet når undersøkelsen er gjennomført og avsluttet.
 6. Nyhetsbrev
  Du kan abonnere på elektroniske nyhetsbrev fra Solberg & Hansen. For å kunne sende e‑post til rett mottaker må vi lagre navn og e-postadresse. Disse opplysningene lagrer vi i en egen database. Vi deler ikke opplysningene med andre og sletter de når du avslutter abonnementet ditt. Opplysningene benytter vi kun til å administrere utsending av nyhetsbrev. Du må selv melde deg av, enten via nettsiden eller en lenke i nyhetsbrevet, dersom du vil avslutte abonnementet ditt. Du kan også kontakte Behandlingsansvarlig.

S&H samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort. 

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon, SMS og postutsendelser. Vi benytter kjøpshistorikk og adferdsmønster på nettsiden til å kunne gi anbefalinger og reklame som er tilpasset hver enkelt bruker.

Grunnlaget for behandlingen 

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Der du har samtykket til det benyttes kjøpshistorikk og adferdsmønster til å gi anbefalinger og reklame spesielt tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk.

Innhenting av personopplysninger 

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider og- eller til ansatte i forbindelse med ditt kjøp.

Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies). Les mer om bruk av informasjonskapsler her: Erklæring om bruk av cookies på sh.no.

Hvem får tilgang til dine personopplysninger? 

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det eller at det er nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere. Av samarbeidspartnere er det fraktfirma og Nets betalingsformidling som i dag mottar slike opplysninger. 

Sletting av personopplysninger

Solberg & Hansen sletter personopplysninger i henhold til de enhver gjeldene regler. Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med ditt kjøp lagres i vårt aktive kunderegister i 3,5 år. Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte 

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene. 

Informasjonssikkerhet

Dine personopplysninger blir sikret ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser: post@sh.no

Solberg & Hansen AS
PB 19 Manglerud
0612 OSLO