Afrika

Hva SMAKER kaffen I de ULIKE LANDene

Kenya

Solbær, røde bær og sitrus

Etiopia

Sitrus, bergamott og florale toner

Burundi

Blomster, steinfrukt og bær

Rwanda

Tørket frukt, røde bær og appelsin

Særegen og smakfull kaffe. Friske og fruktige varianter med solbær, sitrus og røde bær på smak.

KENYA

I Mount Kenyas skråninger vokser kaffetrærne i rik, rød, vulkansk jord, ofte uten skyggetær. Engelske koloniherrer tok initiativ til å dyrke kaffe i Kenya, men kaffekulturen fikk først fotfeste i landet sent på 1900-tallet. Kaffen dyrkes av småbønder som leverer kaffebærene til en felles vaskestasjon i nærområdet, der bønnene våtforedles. Flere hundre kaffebønder kan være tilknyttet en vaskestasjon. Bønnene håndsorteres etter størrelse. Særlig to bønnetyper har bidratt til å gi kenyansk kaffe sitt gode rykte: SL 28 og SL 34. Batian, en ny bønnetype som er resistent mot bladrust, blir også brukt. Det blir også Ruiru, som er resistent mot CBD.

ETIOPIA

Etiopia sies å være kaffens opphavsland. Kaffe og tilhørende kaffeseremonier er en viktig del av landets kultur. Her vokser etterkommerne av de første arabicaplantene med spor tilbake til 1600-tallet og artsmangfoldet er enormt. Riftdalen sørger for fruktbart fjellandskap med mineralsk jordsmonn, sval temperatur og rikelig med regn. Det meste av etiopisk kaffe dyrkes av småbønder på mindre stykker land. Ulike arter av kaffeplanten vokser vilt, side om side, med varianter av heirloom som dominerende bønnetyper. Kaffebøndene er tro til sine eldgamle jordbrukstradisjoner og dyrker etter naturlige prinsipper. Det prosesseres både våtforedlet og bærtørket kaffe.

BURUNDI

I hjertet av Afrika har uutforskede områder med stort potensial gjort Burundi til en spennende kaffenasjon med unike smaksprofiler. Kaffe ble introdusert på 1930-tallet, men produksjonen har møtt utfordringer. Landet er et av verdens fattigste og lever med etterdønningene av en lang borgerkrig. Kaffeproduksjonen var statsstyrt frem til 2007, som gjorde det vanskelig å skille ut partier fra spesifikke dyrkeområder, gårder og kooperativer. Dermed ble kaffekvaliteten lenge undervurdert og oversett, men slik er det ikke lenger. Grunnlaget for å dyrke førsteklasses kaffe er glimrende, med fuktig klima og vulkansk jordsmonn opp mot 2000 meter over havet. Både variasjoner i jordsmonn og ulike bønnetyper, ofte lokale varianter av bourbon, byr på helt særegne smaksopplevelser.

RWANDA

I rik vulkansk jord ble kaffetrærne plantet i Rwanda tidlig på 1900-tallet. I dag er kaffe en viktig eksportvare som særlig har bidratt til økonomisk vekst og optimisme i etterdønningene av det grusomme folkemordet i 1994. Kaffeproduksjonen skaper nye arbeidsplasser og det finnes flere kvinnelige kaffebønder som driver egne gårder. Nye vaskestasjoner gir bøndene bedre tilgang på ressurser og kunnskap, og det fokuseres målrettet på å produsere og foredle kaffe av høy kvalitet. Rwandas uendelige grønne og avrundede fjelltopper gir god grobunn for nettopp dette, hvor du finner gamle kaffetrær med bønnetypen bourbon i den frodige vegetasjonen.

 

OM KAFFE

Steg 1: fra bønne til kopp

 

Smakens utgangspunkt

Kaffe er en bærfrukt som dyrkes jorden rundt i det subtropiske beltet. Vekstvilkår som jordsmonn, klima, antall høydemeter og beliggenhet er smakens utgangspunkt. Jordsmonnets karakter, om kaffen dyrkes i sol eller skygge og hvordan den er prosessert når bærene er plukket, videreutvikler smaken i kaffen og gir den sin personlighet. Dette er noe av det som gjør at du kan smake deg frem til om kaffen kommer fra Afrika, Sør-Amerika, Mellom-Amerika eller Asia, ja helt ned til selve regionen hvor den er dyrket.

Verdens beste dyrkeområder

Fellesnevneren for verdens beste dyrkeområder kjennetegnes av frodig fjellterreng med gjennomsnittsklima rundt 20 grader, moderat regnfall og rikelig med sol. Det svale fjellklimaet bremser kaffetrærnes vekstsyklus, som forlenger bærenes modningstid og gjør kaffen mer kompleks. Kaffe dyrket mellom 1500-2000 meter over havet gir harde og kompakte kaffebønner med stort potensial for å bringe frem nyanser og smaksrikhet.

Respekt for råvaren

Innhøsting og prosessering av kaffebærene skjer på ulike måter. Den beste kaffen blir håndplukket, og om kaffebærene våtforedles eller bærtørkes virker inn på smakens karakter. Respekt for råvaren slik at den beholder sine naturlige egenskaper fra bønne til kopp er essensielt for å utnytte hver enkelt kaffebønnes potensial. I Solberg & Hansen etterstreber vi perfeksjon i hvert ledd for å gi deg de beste smakene verden har å by på.