Siden 1999 har Cup of Excellence vært veiviser og nøkkel til mange av verdens mest smakfulle kaffeskatter. I denne artikkelen blir du bedre kjent med konkurransen som endret kaffebransjen – og hvordan et lite, norsk kaffebrenneri var toneangivende da det hele startet for 25 år siden.

På rett sted, til rett tid

Cup of Excellence gjorde sin entré i en bransje som allerede var i endring. Konkurransen dekket et behov som fulgte kaffebarkulturens oppblomstring, da flere begynte  å etterspørre kvalitet og kunnskap om kaffens opprinnelse. Da Cup of Excellence så dagens lys i 1999, den gang som «Best of Brazil», endret det også premissene for kaffehandel. Før dette måtte selv de dyktigste kaffegårdene håpe på et mirakel for å møte brennerier som verdsatte kvaliteten på arbeidet de gjorde.

Nå var det skapt et utstillingsvindu og en møteplass for kaffegårder og brennerier med en felles interesse for smak og kvalitet. På plass under konkurransen i 1999 var et – i internasjonal skala – lite kaffebrenneri fra Ryen i Oslo. Solberg & Hansen handlet fem av ti kaffepartier i den påfølgende auksjonen og ble dessuten tidenes første livstidsmedlem i Alliance for Coffee Excellence (den ideelle organisasjonen bak Cup of Excellence).

El Socorro Maracaturra

Konkurransen ble raskt et rettferdig bindeledd mellom kvalitetsbevisste kaffegårder og brennerier som verdsatte produktet de kunne tilby. Siden har Cup of Excellence gjort en lang rekke enestående partier tilgjengelig for oss kaffeelskere. Den påfølgende auksjonen har gitt stadig flere kaffebønder et bærekraftig levebrød. Summen av endringene har bidratt til å forskyve maktbalansen i det som tradisjonelt har vært kjøpers marked, uavhengig av kvalitet og smak.

Kaffebonden Juan de La Cerda (avbildet) driver kaffegården El Socorro, som stadig høster nye topplasseringer i Cup of Excellence.

Ettertraktede kaffekjendiser

25 år etter «Best of Brazil» har Cup of Excellence blitt arrangert i 11 sør- og mellomamerikanske land, samt Burundi, Etiopia og Rwanda i Afrika. I tillegg har asiatiske land som Indonesia og i 2023 også Thailand hatt CoE-konkurranser.

Cup of Excellence er blitt kalt «verdens mest rettferdige kaffekonkurranse» og sammenliknet med filmverdenens Oscar-utdeling. Og det er ikke tvil om at konkurransen har skapt stjerner. En lang rekke ukjente kaffegårder, produsenter og dyrkeområder har bygget kjente merkevarer med produkter som blir etterspurt i årevis. Uavhengig av kallenavn og sammenlikninger har Cup of Excellence i dag blitt et symbol på rettferdig handel, kvalitet og sporbarhet. Bonusen kommer i form av ringvirkningene som følger konkurransen.

I dag er langsiktige relasjoner bærebjelken i samarbeidet mellom produsenter og brennerier som ønsker å tilby unike smaksopplevelser. De rekordhøye prisene som oppnås på auksjonene, så vel som forutsigbarheten som følger langsiktige samarbeid, gir kaffebøndene muligheten til å utvikle produktet videre. I dag returnerer konkurransen og auksjonen nesten 5 millioner amerikanske dollar til kaffeprodusenter i hele verden hvert eneste år.

"I dag er langsiktige relasjoner bærebjelken i samarbeidet mellom produsenter og brennerier som ønsker å tilby unike smaksopplevelser."

Alliance for Coffee Excellence
Las Brumas Cup of Excellence

Fra gård til auksjon

Cup of Excellence er en ideell organisasjon som arrangerer konkurranser med påfølgende auksjoner i produsentland. Alle deltagere konkurrerer med like premisser og bedømmes blindt av flere paneler bestående av uavhengige dommere. Kaffegårdene velger et parti fra årets innhøstning og sender prøver til Cup of Excellence. Deretter skal kaffen gjennom inntil seks juryeringsrunder, både nasjonale og internasjonale, der prøvene bedømmes etter konkurransens meget avanserte cuppingskjema.

I runde fem plukkes deltagerne som kvalifiserer til auksjonen ut, maksimalt 45 partier som må tildeles minst 85 poeng. På finaledagen kåres vinneren blant de ti partiene som har kommet lengst i den tre uker lange juryeringsprosessen.

Ved endt konkurranse kan inntil 45 kaffeprodusenter se fram til auksjonsdagen der de kan forvente seg salgssummer langt over markedspris. Og forhåpentligvis møte kjøpere de kan inngå lange og fruktbare samarbeid med.