I 1988 gjorde den colombianske geriljaen krav på Ernesto Buesaccos to sønner. Dette kunne han ikke akseptere. Han solgte alt han eide, tok med seg familien og flyktet vekk fra hjemstedet i Quindío, en delstat vest i Colombia.

Ernesto Buesaco, leder for kaffegårdene i La Amistad

Ernesto er grunnlegger og tilbakevendt leder i La Amistad, men veien til San Augustins idylliske fjellterreng var både lang og kronglete. Da Ernesto stiftet familie jobbet han som dagarbeider i Quindío og spedde på inntekten med kjøp og salg av små husdyr. På den måten tjente han akkurat nok til å forsørge familien og samtidig betale for barnas skolegang.

- Jeg ble født i et reservat i Amaguer i Cauca, Colombia. I ungdommen jobbet jeg som kaffeplukker i Caldas. Hver måned var en kamp for å få endene til å møtes. I 1988 begynte geriljaen å presse familien min. De gjorde krav på våre to sønner. Som kompensasjon skulle vi få én månedslønn og tre kuer.

Ernesto solgte alt han eide, tok med seg familien og flyktet vekk fra hjemstedet i Quindío. Ved hjelp av slektninger i San Augustin klarte de å komme seg unna geriljaen. På den måten fikk de muligheten til å starte et nytt liv i Huilas frodige skråninger.

"I 1988 begynte geriljaen å presse familien min."

Ernesto Buesacco

– Vi hadde akkurat nok til å kjøpe en liten jordflekk utenfor San Augustin. Veiene var smale og kronglete – kun egnet for hester. Sammen med sønnene mine begynte jeg arbeidet med å gjøre jordflekken om til en liten kaffegård, minnes Ernesto.

Det tok ikke lang tid før han ble med i Junta de Accion Communal, en liten gruppe som jobber med sosiale tiltak og utvikling i San Augustin. – I San Augustin fikk jeg for første gang utøve min interesse for samfunnsnyttig arbeid. Jeg fant blant annet ut at vi kunne søke offentlig støtte for å investere i tiltak som kom lokalsamfunnet til gode.

Midlene brukte Ernesto først til å kjøpe utstyr for det lokale sykehuset i San Augustin. I løpet av sin tid i Junta de Accion Comunal var Ernesto også med på å utvikle nye vei- og transportsystemer, samt å bygge tørkeutstyr for kaffeprodusenter i lokalsamfunnet. Tre ganger ble han valgt inn som lokal representant i Comite Municipal de Cafeteros, en komite som hjelper kaffebønder i lokalsamfunn i hele Colombia. Det var det samme engasjementet som inspirerte Ernesto til å starte et dyrkefellesskap bygget på samarbeid, kvalitetsfokus og vennskap.

"Vi hadde akkurat nok til å kjøpe en liten jordflekk utenfor San Augustin. Veiene var smale og kronglete – kun egnet for hester."

Ernesto Buesacco

En fremtid i kaffe

La Amistad ble grunnlagt i 1994. Siden den gang har vi jobbet tett for å heve kaffekvaliteten blant alle medlemmene – gjennom gradvise forbedringer av utstyr, dyrke- og foredlingsmetoder. Takket være dette har vi også lyktes med å skape en tryggere fremtid for mange mennesker i lokalsamfunnet. Sammen med min kone har jeg i dag fem sønner. Mitt håp er at familien – gjennom å jobbe for bedre kaffekvalitet i La Amistad – fortsetter å bidra i lokalsamfunnet i mange år fremover.