Rett i magen på problemet

— Kaffebærboreren lever og ånder bokstavelig talt for kaffe. Fra den klekkes som larve til den dør som bille, nærer den seg utelukkende på kaffebæret. Konsekvensen er ødelagte kaffeavlinger tilsvarende 500 millioner dollar årlig på verdensbasis. En nylig publisert studie fra Berkeley Lab og United States Department of Agriculture (USDA) gir imidlertid håp for rammede kaffeprodusenter. Løsningen på problemet kan ligge i magen på billen.

Fryktet kaffepest

Fra sitt opprinnelsessted i afrikanske Angola har kaffebærboreren («coffee berry borer») spredd seg til nesten alle kaffeproduserende land i verden. I dag står den bak det som er blant kaffeverdenens mest fryktede epidemier. Takket være sin eksplosive formeringsevne kan et angrep føre til at så mye som 80 prosent av en kaffeavling blir ødelagt. Det er kvinnen som er størst, sterkest og som lever lengst blant de kaffeavhengige billene. Den kan til og med legge egg uten mannens involvering, noe den gjør etter å ha boret seg inn i kaffebønnen. Her legger den opp til 50 egg, der 13 av 14 blir nye, formeringsklare damebiller.

"I dag står den bak det som er blant kaffeverdenens mest fryktede epidemier. Takket være sin eksplosive formeringsevne kan et angrep føre til at så mye som 80 prosent av en kaffeavling blir ødelagt."

Umenneskelig høy koffeintoleranse

Der koffein er dødelig gift for andre insekter, tåler kaffebærboreren koffeinmengder som tilsvarer at et voksent menneske skulle drukket 500 kopper espresso på én dag. Hypotesen til forskerne ved Berkeley Lab og USDA var at det ikke er billene selv, derimot bakteriekulturen i magen som står bak deres «uinsektlige» høye koffeintoleranse. Teorien ble langt på vei bekreftet da kolonier med kaffebærborere ble redusert med 95% etter å ha blitt foret med antibiotika. Etter videre forskning på 14 bakterier funnet i magen på de kaffetørste billene, var det én som skilte seg ut. Bakterien «Pseudomonas fulva» har et nemlig et gen med en helt spesiell egenskap: Den kan bryte ned koffein.

"Der koffein er dødelig gift for andre insekter, tåler kaffebærboreren koffeinmengder som tilsvarer at et voksent menneske skulle drukket 500 kopper espresso på én dag"

Livsviktige magebakterier

Forskningsresultatet kan være første skritt mot en kjemikaliefri bekjempelse av kaffebærboreren. I stedet for å bruke miljøskadelige sprøytemidler i kampen mot epidemiutbrudd, kan en fremtidig strategi være å angripe billen der det skader mest: Rett i mageregionen. For uten sine livsviktige magebakterier er koffein like giftig for kaffebærboreren som for insekter flest. Les mer om studiet på Berkeley Labs sine hjemmesider